Inramning

När du klickar på ikonen Inramning öppnas verktygsraden Inramning där du kan ändra inramning för ett tabellområde eller ett objekt.

Icon Borders

Inramning

Further information can be found in the Help in Borders. You can also find information on how to format a text table with the Borders icon.

Stötta oss!