Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Alla teckensnittsändringar används för den markerade texten eller ordet som markören står i. Om ingen text har markerats används teckensnittet för den text som skrivs efteråt.

The last five font names that have been selected are shown in the top part of the combo box.

Ikon

Teckensnittsnamn

Symbolen Info

In LibreOffice you see the available fonts only if a printer is installed as the default printer in your system. In order to install a printer as the default printer please refer to your operating system documentation.


You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Stötta oss!