Fäst mot raster

Anger om ramar, teckningselement och kontroller bara ska flyttas mellan rasterpunkter. Om du bara vill ändra stödrastrets status för den aktuella åtgärden drar du ett objekt medan du håller ned .

Automatically aligns objects to vertical and horizontal grid lines.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose View - Grid and Helplines - Snap to Grid.

From toolbars:

Icon Snap to Grid

Snap to Grid


To override this feature, hold down the key when you drag an object.

Stötta oss!