Display Grid

Enables or disables the grid.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Välj Visa - Raster och hjälplinjer - Visa raster.

Från verktygslisterna:

Ikon för visa raster

Visa raster


Stötta oss!