Öppna i redigeringsläge

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Det går inte att aktivera kontrollerna i formuläret eller redigera innehållet i databasposterna i utkastläge. Däremot kan du ändra kontrollernas placering och storlek, redigera andra egenskaper, eller lägga till och ta bort kontroller.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Form - Open in Design Mode.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Open in Design Mode.

Choose Tools - Open in Design Mode.

Från verktygslisterna:

Icon Open in Design Mode

Öppna i utkastläget


När du har redigerat färdigt formuläret högerklickar du på "Formulär" i fönstret Formulär-Navigator och avmarkerar Öppna i utkastläge. Spara formuläret när du är färdig.

note

Om formuläret är skrivskyddat kan du inte använda kommandot Öppna i utkastläge.


Stötta oss!