Guiden Kombinationsfält: Databasfält

För kombinationsfält kan du antingen spara ett fälts värde i ett databasfält eller bara använda det för visning i formuläret.

Användarvärden som anges i kombinationsfältet eller som väljs i listan kan sparas i den databastabell som formuläret är kopplat till. Observera att det inte går att spara värden i en annan tabell. Om värdena inte sparas i en databas kommer de endast att sparas i formuläret. Detta gäller särskilt HTML-formulär där användarens värden ska skickas till en server.

Så här använder du det här kommandot...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Vill du spara värdet i ett databasfält?

Du kan svara på den här frågan på två sätt:

Ja, i följande databasfält:

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

Under Kontrollfält - Egenskaper visas det markerade fältet som en post på fliken Data under Datafält.

Listruta

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

Nej, jag vill bara spara värdet i formuläret.

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.

Stötta oss!