Guiden Listruta: Fältlänk

Anger via vilka fält värdetabeller och listtabeller är länkade.

Värdetabellen är den tabell i det aktuella formuläret där listfältet infogas. Listtabellen är den tabell vars data ska visas i listfältet. Tabellerna måste vara länkade via ett gemensamt datafält. Länkarna anges på den här sidan i guiden. Fältnamnen behöver inte vara identiska (beroende på hur fältnamnen är definierade i tabellerna), men fälten måste vara av samma typ.

Så här använder du det här kommandot...

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Fält från värdetabellen

Anger det aktuella formulärdatafält som ska relateras till ett fält i en länkad tabell. Klicka även på datafältet i listfältet nedan.

I Kontroll - Egenskaper visas det angivna fältet som en post på fliken Data under Datafält.

Fält från listtabellen

Anger det länkade tabelldatafältet som är relaterat till det angivna värdetabellfältet. Klicka även på datafältet i det nedre listfältet.

I kontrollfältsegenskaperna visas det här angivna fältet under Data-fliken som del av en SQL-sats under Listinnehåll.

Stötta oss!