Guiden Kombinationsfält/Listruta: Fälturval

Välj det datafält som angetts i tabellen på föregående sida, vars innehåll ska visas i listan eller kombinationsfältet.

Så här använder du det här kommandot...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 2.


Existerande fält

Visar alla tabellfält som du valt på föregående sida i guiden.

Visningsfält

Anger det fält vars data ska visas i listrutan eller kombinationsrutan.

I kontrollfältsegenskaperna visas det här valda datafältet som en del av en SQL-sats i fältet Listinnehåll.

Stötta oss!