Guiden Kombinationsfält/Listruta: Tabellurval

Anger en tabell från de tillgängliga databastabellerna som innehåller de datafält vilkas innehåll ska visas som en listpost.

Så här använder du det här kommandot...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 1.


För listrutor visas en tabell som kan länkas till det aktuella formuläret. Den länkade tabellen måste ha minst ett fält gemensamt med tabellen i det aktuella formuläret. Om det finns ett gemensamt fält kan en entydig referens upprättas.

För kombinationsfält måste det inte finnas någon relation mellan formulärtabellen och den tabell som innehåller de data som ska visas i kombinationsfältet.

Tabell

I fältet Tabell väljer du den tabell som innehåller det datafält vars innehåll ska visas i kontrollfältet.

I kontrollfältsegenskaperna visas den här angivna tabellen som en del av en SQL-sats i fältet Listinnehåll.

Stötta oss!