Guiden KombinationsfÀlt/Listruta

Om du infogar ett kombinationsfÀlt eller en listruta i ett dokument startas en guide automatiskt. I guiden kan du interaktivt ange vilken information som ska visas.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Symbolen Info

AnvÀnd ikonen Guider pÄ/av om du inte vill att guiden ska starta automatiskt.


Guiderna för kombinationsfÀlt och listrutor Àr olika i det sista steget. Detta beror pÄ hur de olika kontrollfÀlten fungerar:

Listrutor

I listrutor kan anvÀndaren vÀlja en post bland flera pÄ listan. Dessa poster Àr lagrade i en databastabell och kan inte redigeras i listrutan.

Som standard Àr inte den databastabell som innehÄller de synliga listposterna i formulÀret den tabell som formulÀret bygger pÄ. Listrutorna i ett formulÀr fungerar med hjÀlp av referenser till de synliga listposterna som finns i formulÀrtabellen (vÀrdetabell), och som ocksÄ anges som referenser i vÀrdetabellen om anvÀndaren markerar en post i listan och sparar den. Tack vare referensvÀrdena kan data frÄn en tabell som Àr lÀnkad till den aktuella formulÀrtabellen visas i listrutor. AlltsÄ innebÀr Listruteguiden att tvÄ tabeller i en databas kan lÀnkas sÄ att en detaljerad lista för ett databasfÀlt som finns i en annan tabell Àn den tabell som formulÀret refererar till kan visas i kontrollfÀltet.

Programmet söker igenom de övriga tabellerna efter fÀltnamnet (ControlSource) och de övriga fÀlten kompletteras pÄ motsvarande sÀtt. Om det inte gÄr att hitta fÀltnamnet kommer listan att vara tom. Om listfÀlt innehÄller lÀnkade kolumner kommer den första kolumnen i den andra tabellen att anvÀndas utan att en sökning visas först.

Om en tabell med produkter innehÄller ett leverantörsnummer kan listrutan anvÀnda lÀnken "Leverantörsnummer" för att visa leverantörens namn frÄn en tabell med leverantörsinformation. PÄ sidan FÀltlÀnkar frÄgar guiden efter alla instÀllningar som krÀvs för lÀnken.

Kombinationsrutor

För kombinationsrutor kan anvÀndarna vÀlja en post i listan eller skriva in text manuellt. De poster som anvÀndarna kan vÀlja mellan kan eventuellt hÀmtas frÄn en databas. Posterna som anvÀndarna vÀljer eller skriver in kan sparas i formulÀret, eller i en databas. Om posterna sparas i en databas kommer de att skrivas till den databastabell som formulÀret baseras pÄ.

I ett kombinationsfÀlt kan Du visa data frÄn en valfri tabell. DÄ fÄr det inte finnas nÄgon direkt koppling mellan den aktuella formulÀrtabellen och den tabell - listtabellen - vars vÀrde ska visas i kombinationsfÀltet. I kombinationsfÀlt anvÀnds inte referenser. NÀr anvÀndaren skriver in eller vÀljer ett vÀrde och sparar det, införs detta vÀrde i formulÀrtabellen. Eftersom det inte finns nÄgon lÀnk mellan formulÀr- och listtabellen, visas sidan FÀltlÀnk inte hÀr.

Om du arbetar med en listruta vÀljer du poster i listan som sedan sparas i listtabellen. Om du arbetar med en kombinationsruta kan du lÀgga till ytterligare text som kan skrivas till den aktuella databastabellen för formulÀret (vÀrdetabell) och sparas dÀr. För den hÀr funktionen visas sidan Databearbetning som den sista sidan i guiden Kombinationsruta. Om du arbetar med listrutor finns inte denna sida. HÀr kan du ange om angiven text ska sparas i vÀrdetabellen, och i sÄ fall var.

Guiden Tabellelement/Listruta/Kombinationsruta: Data

Ange den datakÀlla och den tabell som formulÀrfÀltet motsvaras av. Om du infogar fÀltet i ett dokument som redan Àr lÀnkat till en datakÀlla visas sidan inte.

Guiden KombinationsfÀlt/Listruta: Tabellurval

Anger en tabell frÄn de tillgÀngliga databastabellerna som innehÄller de datafÀlt vilkas innehÄll ska visas som en listpost.

Guiden KombinationsfÀlt/Listruta: FÀlturval

VÀlj det datafÀlt som angetts i tabellen pÄ föregÄende sida, vars innehÄll ska visas i listan eller kombinationsfÀltet.

Guiden Listruta: FÀltlÀnk

Anger via vilka fÀlt vÀrdetabeller och listtabeller Àr lÀnkade.

Guiden KombinationsfÀlt: DatabasfÀlt

För kombinationsfÀlt kan du antingen spara ett fÀlts vÀrde i ett databasfÀlt eller bara anvÀnda det för visning i formulÀret.

Avbryt

NÀr du klickar pÄ Avbryt stÀngs dialogrutan utan att nÄgra Àndringar sparas.

Avbryt

Closes dialog and discards all changes.

Tillbaka

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

NĂ€sta

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!