Guiden Tabellelement/Listruta/Kombinationsruta: Data

Ange den datakälla och den tabell som formulärfältet motsvaras av. Om du infogar fältet i ett dokument som redan är länkat till en datakälla visas sidan inte.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält. Ingen databasförbindelse tillåts i det aktuella formuläret.


Datakälla

Anger den datakälla som innehåller tabellen.

Tabell

Anger önskad tabell.

Stötta oss!