Tabellelementguiden

Om du infogar en tabellkontroll i ett dokument startas Tabellelementguiden automatiskt. I guiden kan du interaktivt ange vilken information som ska visas i tabellkontrollen.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält.


Symbolen Info

Använd ikonen Guider på/av om du inte vill att guiden ska starta automatiskt.


Guiden Tabellelement/Listruta/Kombinationsruta: Data

Ange den datakälla och den tabell som formulärfältet motsvaras av. Om du infogar fältet i ett dokument som redan är länkat till en datakälla visas sidan inte.

Guiden Tabellelement: Fälturval

Här väljer du vilka fält som ska visas i tabellkontrollfältet.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Nästa

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Stötta oss!