Tabellelementguiden

Om du infogar en tabellkontroll i ett dokument startas Tabellelementguiden automatiskt. I guiden kan du interaktivt ange vilken information som ska visas i tabellkontrollen.

Så här använder du det här kommandot...

Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Fler kontroller, klicka på ikonen Tabellkontrollfält och dra musen för att skapa ett fält.


Symbolen Info

Använd ikonen Guider på/av om du inte vill att guiden ska starta automatiskt.


Guiden Tabellelement/Listruta/Kombinationsruta: Data

Ange den datakälla och den tabell som formulärfältet motsvaras av. Om du infogar fältet i ett dokument som redan är länkat till en datakälla visas sidan inte.

Guiden Tabellelement: Fälturval

Här väljer du vilka fält som ska visas i tabellkontrollfältet.

Avbryt

När du klickar på Avbryt stängs dialogrutan utan att några ändringar sparas.

Tillbaka

Visa alternativen som valts i dialogrutans föregående steg. De aktuella inställningarna förblir som de är. Knappen kan endast aktiveras från steg två eller senare.

Nästa

Klicka på Nästa-knappen för att applicera inställningarna och gå till nästa steg. Om du är i sista steget byts knappen till att bli Skapa.

Stötta oss!