HTML-filter och -formulÀr

Du kan anvÀnda alla kontrollelement och formulÀrhÀndelser i HTML-dokument. Det Àr mÄnga hÀndelser fram till dagens datum (till exempel fokushÀndelser) som inte har Àndrats. De kommer Àven fortsÀttningsvis att importeras och exporteras som ONFOCUS, ONBLUR osv. för JavaScript och som SDONFOCUS, SDONBLUR osv. för LibreOffice Basic.

För alla andra hÀndelser anvÀnds generiska namn, som bestÄr av Listener-Interface och metodnamn pÄ hÀndelserna: En hÀndelse som Àr registrerad som XListener::method exporteras som

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

Observera att XListener och metodkomponenter för det hÀr alternativet Àr versalkÀnsliga.

HÀndelsehantering av kontroller utförs med LibreOffice API. Om du kopplar en kontroll till en hÀndelse, registreras ett objekt internt som en "lyssnare" efter en viss hÀndelse. För att kunna göra det mÄste objektet anvÀnda ett grÀnssnitt, till exempel XFocusListener, sÄ att objektet kan reagera pÄ fokushÀndelser. NÀr hÀndelsen intrÀffar kommer kontrollen att anropa en viss metod i Listener-grÀnssnittet nÀr kontrollen fÄr fokus. Det objekt som registrerats internt anropar sedan JavaScript- eller LibreOffice Basic-koden som kopplats till hÀndelsen.

HTML-filtret anvÀnder nu samma lyssningsgrÀnssnitt och metodnamn sÄ att hÀndelser kan importeras och exporteras. Du kan registrera en fokushÀndelse genom

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

snarare Àn genom

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

registrera. HÀndelser kan dÀrför registreras pÄ det sÀtt som krÀvs, inklusive de som inte finns i listrutorna. För att definiera skriptsprÄket för hÀndelser skriver du följande rad i dokumentets huvud:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

För CONTENT kan du anvÀnda bl.a. "text/x-StarBasic" för LibreOffice Basic eller ett "text/JavaScript" för JavaScript. Om du inte anger nÄgonting anvÀnds JavaScript.

NÀr du exporterar dokumentet kommer standardskriptsprÄket att definieras av den första makromodul som pÄtrÀffas i dokumentet. Det gÄr bara att anvÀnda ett sprÄk per dokument för hÀndelser.

Please support us!