Formulär-Navigator

Öppnar fönstret Formulärnavigator. I fönstret Formulärnavigator visas alla formulär och underformulär i det aktuella dokumentet tillsammans med respektive kontroller.

Om du använder flera formulär kan du använda fönstret Formulärnavigator för att få en översikt över alla formulär, och få tillgång till vissa redigeringsfunktioner.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Form - Form Navigator.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Form Navigator.

Choose Tools - Form Navigator.

Från verktygslisterna:

Icon Form Navigator

Formulär Navigator


The Form Navigator contains a list of all created (logical) forms with the corresponding control fields. You can see whether a form contains control fields by the plus sign displayed before the entry. Click the plus sign to open the list of the form elements.

Du kan ändra hur de olika kontrollerna är ordnade genom att dra och släppa dem i fönstret Formulär-Navigator. Markera en eller flera kontroller och dra dem till ett annat formulär. Du kan också använda +X eller snabbmenykommandot Klipp ut för att flytta en kontroll till Urklipp. Använd +V eller kommandot Klistra in för att infoga kontrollen på den nya platsen.

Du kan redigera namnet i fönstret Formulär-Navigator genom att klicka på namnet och skriva in det nya namnet, eller genom att använda kommandot på snabbmenyn.

Om du har markerat en kontroll i fönstret Formulär-Navigator markeras motsvarande element i dokumentet.

Om du öppnar snabbmenyn för en markerad post kan du använda följande funktioner i fönstret Formulär-Navigator:

Nytt

Lägger till ett nytt element i formuläret. Funktionen Lägg till kan endast användas om ett formulär är markerat i fönstret Formulär-Navigator.

Form

Skapar ett nytt formulär i det aktuella dokumentet. Om du vill skapa ett underordnat formulär lägger du till det nya formuläret under ett överordnat formulär.

Dold kontroll

Skapar en dold kontroll i det valda formuläret (som inte visas på skärmen). En dold kontroll har till uppgift att inkludera data som överförs ihop med formuläret. Den innehåller ytterligare information eller förklarande text som du kan ange när du skapar formuläret via Speciella egenskaper för kontrollen. Välj posten för den dolda kontrollen i Formulärnavigator och välj kommandot Egenskaper.

Du kan kopiera kontroller i dokumentet via Urklipp (kortkommandona är +C för att kopiera och +V för att klistra in). Du kan kopiera dolda kontroller i fönstret Formulär-Navigator genom att använda dra-och-släpp och samtidigt hålla ned -tangenten.

Dra och släpp för att kopiera formulärkontroller inom samma dokument eller mellan dokument. Öppna ett annat formulärdokument och dra dolda formulärkontroller från Formulärnavigatorn till Formulärnavigatorn i det nya dokumentet. Klicka på en synlig kontroll direkt i dokumentet, vila musen en stund så att en kopia av kontrollen läggs till i dra-och-släpp-urklippsbordet, dra sedan en kopia till det andra dokumentet. om du vill ha en kopia i samma dokument så tryck ned medan du drar.

Radera

Tar bort den markerade posten. Detta gör att du kan ta bort såväl enskilda formulärkomponenter som hela formulär med en enda musklickning.

Aktiveringsordningsföljd

När du har markerat ett formulär öppnas dialogrutan Aktiveringsordningsföljd där du kan ange i vilken ordning som användaren kan markera elementen med Tabb-tangenten.

Byt namn

Byter namn på det markerade objektet.

Egenskaper

Öppnar dialogrutan Egenskaper för den markerade posten. Om ett formulär är markerat öppnas dialogrutan Formuläregenskaper. Om en kontroll markeras öppnas dialogrutan Kontrollegenskaper.

Öppna i redigeringsläge

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Stötta oss!