Designläge

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Så här använder du det här kommandot...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off


Symbolen Info

Var medveten om funktionen Öppna i utkastläge. Om denna funktion är aktiverad öppnas dokumentet alltid i utkastläge, oberoende av i vilket läge det har sparats. Om Du inte vill att användaren ska kunna öppna det färdiga formuläret i utkastläge stänger Du av denna funktion.


Om formuläret är länkat till en databas visas formulärlisten vid dokumentfönstrets nedre kant när Du stänger av utkastläget. Länken till databasen anger Du i formuläregenskaperna.

Stötta oss!