Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Form - Activation Order.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

Från verktygslisterna:

Icon Activation Order

Ordningsföljd för aktivering


Om formulärelement infogas i ett dokument kommer LibreOffice automatiskt att avgöra i vilken ordning fokus flyttas från en kontroll till en annan med Tabb-tangenten. Nya kontroller läggs till i slutet av sekvensen. I dialogrutan Aktiveringsordningsföljd kan du anpassa ordningsföljden.

Du kan också definiera ett index för en kontroll via en egenskap genom att ange ett värde under Ordningsföljd i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

En alternativknapp i en grupp kan endast nås med hjälp av Tabb-tangenten när en av alternativknapparna är inställd på "markerad". Om du har skapat en grupp med alternativknappar varav ingen är inställd på "markerad" kan inte användaren komma åt gruppen eller någon av alternativknapparna med hjälp av tangentbordet.

Kontrollelement

Visar alla kontroller i formuläret. Kontrollerna kan markeras i den angivna ordningen (uppifrån och ned) med hjälp av Tabb-tangenten. Välj ett kontrollformulär i listan Kontrollfält för att ange en position i aktiveringsföljden.

Uppåt

Klicka på knappen Flytta uppåt för att flytta den markerade kontrollen ett steg uppåt i ordningsföljden.

Nedåt

Klicka på knappen Flytta nedåt för att flytta den markerade kontrollen ett steg nedåt i ordningsföljden.

Autosortering

Klicka på knappen Autosortering för att automatiskt sortera kontrollerna efter hur de är placerade i dokumentet.

Stötta oss!