Data

PÄ fliken Data definieras de formulÀregenskaper som gÀller den databas som Àr lÀnkad till formulÀret.

Definierar den datakÀlla som formulÀret bygger pÄ, eller anger om data kan redigeras av anvÀndaren. Förutom sorterings- och filtreringsfunktioner finns ocksÄ de egenskaper som krÀvs för att skapa ett underformulÀr.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


Analysera SQL-kommando

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

Cykel

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

Alternativ

Innebörd

Standard

Med denna instÀllning definieras automatiskt en cykel, som orienterar sig efter en befintlig databasanslutning: Om det finns en databasanslutning i formulÀret, gÄr Du, om Du lÀmnar det sista fÀltet med hjÀlp av tabbtangenten, som standard till nÀsta/föregÄende datapost (se Alla dataposter). Utan databasanslutning gÄr Du till nÀsta/föregÄende formulÀr (se Aktuell sida).

Alla dataposter

Det hÀr alternativet gÀller endast databasformulÀr och anvÀnds för att navigera genom alla poster. Om du anvÀnder Tab-tangenten för att avsluta ett fÀlt och gÄ vidare till nÀsta, Àndras den aktuella posten.

Aktuell datapost

Det hÀr alternativet gÀller endast databasformulÀr och anvÀnds för att navigera inom den aktuella posten. Om du anvÀnder Tab-tangenten för att avsluta ett fÀlt och gÄ vidare till nÀsta, Àndras den aktuella posten.

Aktuell sida

NÀr markören lÀmnar det sista fÀltet i ett formulÀr, fortsÀtter den till det första fÀltet i nÀsta formulÀr. Detta alternativ Àr standard för HTML-formulÀr, och dÀrför Àr instÀllningen sÀrskilt relevant för HTML-formulÀr.


DatakÀlla

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

Filter

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

Filterfunktionerna Àr tillgÀngliga i anvÀndarlÀge via ikonerna Autofilter och Standardfilter pÄ FormulÀrraden.

InnehÄll

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

Om du har markerat "Tabell" eller "Sökning" i Typ av innehÄll visar rutan alla tabeller och sökningar som finns i den aktuella databasen.

LĂ€gg endast till data

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

Om alternativet LÀgg endast till data Àr "Ja" gÄr det inte att Àndra eller radera information.


LĂ€gg till data

Determines if data can be added.

LÀnka frÄn

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

HÀr följer ett exempel.

Den databastabell som ligger till grund för formulÀret kan exempelvis vara en kunddatabas ("Kunder"), dÀr Du ger varje kund ett entydigt nummer som beteckning, nÀmligen ett datafÀlt kallat "Kund_ID". BestÀllningarna frÄn en kund organiserar Du i en annan databastabell. Nu vill Du ocksÄ att bestÀllningarna för varje kund som Du skriver in i formulÀret ska visas. DÄ skapar Du underformulÀret och skriver vid LÀnka frÄn in datafÀltet frÄn kunddatabasen, med hjÀlp av vilket kunden entydigt kan identifieras, det vill sÀga "Kund_ID" (utan citattecken). Vid LÀnka till skriver Du in namnet pÄ en variabel, som ska ta med data i fÀltet Kund_ID, exempelvis "x".

Det underordnade formulÀret ska visa motsvarande data frÄn ordertabellen ("BestÀllningar") för varje kund-ID (Kund-ID -> x). Detta Àr endast möjligt om varje order Àr kopplad till en unik kund i ordertabellen. Ett annat sÀtt Àr att anvÀnda ett annat fÀlt, t.ex. Kund_ID. För att inte blanda ihop detta fÀlt med samma fÀlt i huvudformulÀret har fÀltet namnet Kundnummer.

JÀmför nu "Kund_Nr" i tabellen "BestÀllningar" med "Kund_ID" i tabellen "Kunder", till exempel med variabeln x i följande SQL-uttryck:

SELECT * FROM BestÀllningar WHERE Kund_Nr =: x (om underformulÀret ska visa samtliga data frÄn bestÀllningstabellen)

eller:

SELECT Artikel FROM BestÀllningar WHERE Kund_Nr =: x (om underformulÀret frÄn bestÀllningstabellen bara ska visa data frÄn fÀltet "Artikel")

Du kan antingen ange SQL-satsen i fÀltet DatakÀlla eller skapa en motsvarande parametersökning, med vars hjÀlp du skapar ett underordnat formulÀr.

LĂ€nka till

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

Om du vid LÀnka frÄn angett exempelvis databasfÀltet "Kund_ID" som överordnat fÀlt, anger du vid LÀnka till namnet pÄ den variabel, dÀr vÀrdena frÄn databasfÀltet "Kund_ID" ska lÀsas in. Om du nu med hjÀlp av denna variabel anger en SQL-sats i fÀltet DatakÀlla, visas motsvarande vÀrden i det underordnade formulÀret.

Navigationslist

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

Alternativet "Överordnat formulĂ€r" anvĂ€nds för underordnade formulĂ€r. Om du vĂ€ljer det hĂ€r alternativet för ett underordnat formulĂ€r kan du navigera med hjĂ€lp av posterna i huvudformulĂ€ret om markören Ă€r placerad i det underordnade formulĂ€ret. Ett underordnat formulĂ€r Ă€r lĂ€nkat till det överordnade formulĂ€ret genom ett 1:1-förhĂ„llande och dĂ€rför utförs alltid navigeringen i det överordnade formulĂ€ret.

Sortering

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

Du kan ocksÄ anvÀnda följande ikoner pÄ FormulÀrraden för att sortera i anvÀndarlÀge: Sortera stigande, Sortera fallande och Sortera.

TillÄt borttagningar

Determines if the data can be deleted.

Typ av datakÀlla

Definierar om datakÀllan Àr en befintlig databastabell eller sökning, eller om formulÀret ska bygga pÄ ett SQL-kommando.

Om du vÀljer "Tabell" eller "Sökning" refererar formulÀret till tabellen eller sökningen som du anger under InnehÄll. Om du vill skapa en ny sökning eller ett underordnat formulÀr, mÄste du vÀlja alternativet "SQL". Du kan sedan skriva uttrycket för SQL-sökningen eller det underordnade formulÀret direkt i rutan ListinnehÄll pÄ fliken Data för kontrollegenskaperna.

Ändra data

Determines if the data can be modified.

Vad Àr ett underordnat formulÀr?

FormulÀr skapas utifrÄn en databastabell eller en databassökning. De visar data i ett optiskt bearbetat format och kan anvÀndas för inmatning av nya data. De kan ocksÄ anvÀndas för redigering av befintliga data, vilka finns sparade i den databastabell eller -sökning som ligger till grund för formulÀret.

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

Ett underordnat formulÀr Àr en komponent i huvudformulÀret. HuvudformulÀret kan kallas det "överordnade" formulÀret. Du mÄste ha ett underordnat formulÀr om du vill kunna komma Ät mer Àn en tabell frÄn ett formulÀr. Varje extra tabell mÄste ha ett motsvarande underordnat formulÀr.

NÀr ett formulÀr har skapats, kan det Àndras till ett underordnat formulÀr. Det gör du genom att aktivera designlÀget och sedan öppna fönstret FormulÀrnavigator. I det hÀr fönstret drar du ett formulÀr (som sedan blir ett underordnat formulÀr) till ett annat formulÀr (som blir huvudformulÀret).

AnvÀndaren av dokumentet ser inte att formulÀret innehÄller underordnade formulÀr. AnvÀndaren ser bara ett dokument dÀr data kan anges och befintliga data visas.

Ange "LÀnka frÄn" för datafÀlten i huvudformulÀret. I det underordnade formulÀret kan "LÀnka till" anges som ett fÀlt som ska matchas mot innehÄllet i LÀnka frÄn.

NÀr anvÀndaren flyttar genom data visar formulÀret alltid den aktuella dataposten. Om det finns definierade underordnade formulÀr, kommer innehÄllet i dessa att visas med en kort fördröjning pÄ ungefÀr 200 ms. Tack vare den hÀr fördröjningen kan du snabbt blÀddra igenom dataposterna i huvudformulÀret. Om du flyttar till nÀsta huvuddatapost inom denna tid, gÄr det inte att hÀmta och visa data i det underordnade formulÀret.

Please support us!