AllmÀnt

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Ett formulÀr Àr ett textdokument eller en tabell med olika formulÀrkontroller. Om du skapar ett formulÀr för en webbsida kan anvÀndaren mata in data och skicka den över Internet. Data frÄn formulÀrets formulÀrkontroller överförs till en server via en URL och kan bearbetas pÄ servern.

Namn

Anger formulÀrets namn. Det hÀr namnet anvÀnds för att identifiera formulÀret i FormulÀr-Navigator.

URL

Anger den URL som data i det fÀrdiga formulÀret ska överföras till.

Ram

BestÀmmer mÄlramen som den laddade URL:en ska visas i.

Om du klickar i fÀltet kan du markera ett alternativ i listan som anger i vilken ram nÀsta dokument ska laddas. Följande möjligheter finns:

Post

Innebörd

_blank

Det följande dokumentet visas i en ny, tom ram.

_parent

Det följande dokumentet visas i en parent, alltsÄ en överordnad ram. Om det inte finns nÄgon parent, visas dokumentet i samma ram.

_self

Det följande dokument visas i samma ram.

_top

Det följande dokumentet visas i ett toppfönster, d.v.s. i den högsta ramen i hierarkin. Om utgÄngsramen redan Àr ett toppfönster visas dokumentet i samma ram.


SĂ€ndingstyp

Anger hur formulÀrets information ska överföras.

Om du anvÀnder metoden "HÀmta" överförs data för varje kontroll som en miljövariabel. De lÀggs till i URL:en i formatet "?Control1=Content1&Control2=Content2&...". TeckenstrÀngen analyserar av ett program pÄ mottagarens server.

Om du anvÀnder metoden "Skicka" skapas ett dokument ur innehÄllet för det formulÀr som skickas till den URL som angetts.

Kodning vid sÀndning

Anger hur dataöverföringen ska kodas.

Dataöverföring av kontrollfÀltsinformation

NÀr ett formulÀr skickas beaktas alla kontrollfÀlt som Àr tillgÀngliga i LibreOffice. KontrollfÀltets namn överförs alltid och i förekommande fall det tillhörande vÀrdet.

Vilket vÀrde som överförs beror pÄ det aktuella kontrollfÀltet. För textfÀlt överförs den post som visas; för listrutor de markerade posterna; för kryssrutor och alternativfÀlt tillhörande referensvÀrden om fÀlten Àr markerade.

Hur den hÀr informationen överförs beror pÄ den valda överföringsmetoden (Get eller Post) och kodningen (URL eller Multipart). Om t.ex. Get-metoden och URL-kodning anvÀnds, skickas vÀrdepar enligt formatet <Name>=<Value>.

Utöver de kontrollfÀlt som Àr kÀnda inom HTML finns andra att tillgÄ i LibreOffice. Men observera nÀr det gÀller fÀlt med ett specifikt talformat att det inte Àr de vÀrden som visas som överförs, utan motsvarande vÀrden i fast definierade standardformat. Följande tabell visar hur data i LibreOffice-specifika kontrollfÀlt överförs:

KontrollfÀlt

VĂ€rdepar

Numeriskt fÀlt, valutafÀlt

Ett decimaltecken anges alltid som punkt.

DatumfÀlt

Datumformatet överförs som fast format (MM-DD-YYYY) oavsett anvÀndarens lokala instÀllningar.

TidsfÀlt

Tidsformatet överförs som fast format (HH:MM:SS) oavsett anvÀndarens lokala instÀllningar.

Maskerat fÀlt

VÀrdet i ett maskerade fÀlt överförs som textfÀlt; det betyder att det som överförs Àr det vÀrde som visas i formulÀret.

TabellkontrollfÀlt

FrÄn tabellkontrollen överförs enskilda kolumner alltid. Namnet pÄ kontrollen, namnet pÄ kolumnen och kolumnens vÀrde skickas. Om du anvÀnder metoden HÀmta med URL-kodning görs överföringen i det hÀr formatet: <Namnet pÄ tabellkontrollen>.<Namnet pÄ kolumnen>=<VÀrde>, exempelvis med vÀrdet beroende av kolumnen.


Please support us!