Formuläregenskaper

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Form - Form Properties.

Från kontextmenyn:

Choose Form Properties.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

Från verktygslisterna:

Icon Form Properties

Form Properties


Om du skriver in data i dialogrutan Egenskaper bör du lägga märke till att du kan skriva in värden med flera rader i vissa kombinationsrutor. Detta gäller alla fält där du kan skriva in SQL-kommandon, samt egenskaperna för textrutor och etikettfält. Du kan öppna fälten och skriva in text i den öppnade listan. Du kan använda följande tangentbordskombinationer:

Tangenter

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Infogar ny rad.

Up Arrow

Flyttar markören till föregående rad.

Down Arrow

Placerar markören på nästa rad.

Enter

Slutför inmatningen i fältet och placerar markören i nästa fält.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Allmänt

Data

På fliken Data definieras de formuläregenskaper som gäller den databas som är länkad till formuläret.

Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Stötta oss!