Händelser

On the Events tab page you can link macros to events that occur in a form's control fields.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Control Properties icon - Events tab.


Depending on the control, different events are available. Only the available events for the selected control and context are listed on the Events tab page.
The following events are defined:

Godkänn åtgärd

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

Vidta åtgärd

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

Modifierad

The Changed event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.

Text modifierad

The Text modified event takes place if you enter or modify a text in an input field.

Status ändrad

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed, for example, from checked to unchecked.

Vid fokusering

The When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.

Vid fokusförlust

The When losing focus event takes place if a control field loses the focus.

Efter tangenttryck

The Key pressed event occurs when the user presses any key while the control has the focus. This event may be linked to a macro for checking entries.

Efter tangenttryck

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

Mus inom

The Mouse inside event takes place if the mouse is inside the control field.

Musrörelse vid tangenttryck

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

Musrörelse

The Mouse moved event occurs if the mouse moves over the control.

Musknapp nedtryckt

The Mouse button pressed event occurs if the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

Symbolen Info

Observera att denna händelse också används för att meddela om en popupsnabbmeny på kontrollen.


Musknapp uppsläppt

The Mouse button released event occurs if the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

Mus utanför

The Mouse outside event takes place when the mouse is outside the control field.

Innan uppdatering

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Efter uppdatering

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Innan återställande

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Ett formulär återställs när ett av följande villkor uppfylls:

  1. Användaren klickar på HTML-kommandoknappen som är definierad som Reset-kommandoknapp

  2. En ny och tom post skapas i ett formulär som är länkat till datakällan. I den sista posten kan du t.ex. trycka på knappen Nästa post.

Efter återställande

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Stötta oss!