Data

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


Symbolen Info

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

Bundet fÀlt

Symbolen Info

Om du tar bort innehÄllet i cellen Bundet fÀlt i egenskapsgranskningen, anvÀnds det första fÀltet i resultatuppsÀttningen för att visa och utbyta data.


Denna egenskap, som stÄr till förfogande för listrutor, avgör vilket datafÀlt i en lÀnkad tabell som ska visas i formulÀret.

Om en listruta i formulÀret ska visa innehÄllet i en tabell som Àr lÀnkad till formulÀrtabellen, ska du i fÀltet Typ av listinnehÄll definiera om visningen bestÀms av ett SQL-kommando eller om den (lÀnkade) tabellen öppnas. Med egenskapen Bundet fÀlt anvÀnder du en förteckning för att ange till vilket datafÀlt i frÄgan eller i tabellen som listrutan har lÀnkats.

Symbolen Info

Egenskapen Bundet fÀlt gÀller endast formulÀr som anvÀnder fler Àn en databastabell. Om formulÀret bara Àr baserat pÄ en tabell, anger du vilka fÀlt som ska visas i formulÀret under DatafÀlt. Om du dÀremot vill att listrutan ska visa data frÄn en tabell som Àr lÀnkad till den aktuella tabellen via ett gemensamt fÀlt, definieras det lÀnkade datafÀltet med egenskapen Bundet fÀlt.


Om du har valt "SQL" under Typ av listinnehÄll anger SQL-kommandot vilket index du anvÀnder. Exempel: Om du anger ett SQL-kommando som "SELECT FÀlt1, FÀlt2 FROM tabellnamn" under ListinnehÄll kan du anvÀnda följande tabell:

Bundet fÀlt

LĂ€nk

-1

Indexet frÄn den valda posten Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

{tom} eller 0

DatabasfÀltet "fÀlt1" Àr lÀnkat till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

1

DatabasfÀltet "fÀlt2" Àr lÀnkat till det fÀlt som anges under DatafÀlt.


Om du har valt "Tabell" under Typ av listinnehÄll anger tabellens struktur vilket index du anvÀnder. Exempel: Om du har valt en databastabell under ListinnehÄll anvÀnder du följande tabell:

Bundet fÀlt

LĂ€nk

-1

Indexet för den valda posten Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

{tom} eller 0

Kolumn nr 1 i tabellen Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

1

Kolumn nr 2 i tabellen Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.

2

Kolumn nr 3 i tabellen Àr lÀnkad till det fÀlt som anges under DatafÀlt.


DatafÀlt

With database forms, you can link controls with the data fields.

Du har flera möjligheter:

 1. Alternativ ett: Det finns bara en tabell i formulÀret.

  Under DatafÀlt anger du det fÀlt i datakÀllans tabell vars innehÄll kontrollen ska visa.

 2. Alternativ tvÄ: Kontrollerna tillhör ett underordnat formulÀr som skapats av en SQL-sökning.

  Under DatafÀlt anger du det fÀlt i SQL-satsen vars innehÄll kontrollen ska visa.

 1. Alternativ tre: KombinationsfÀlt

  För kombinationsfÀlt anger du under DatafÀlt i vilket fÀlt i den aktuella formulÀrtabellen vÀrden ska lagras som anvÀndaren matar in eller vÀljer. (De vÀrden som visas pÄ kombinationsfÀltets lista bestÀms med en SQL-sats som lÀggs in under ListinnehÄll.)

 2. Alternativ fyra: Listrutor

  Tabellen i datakÀllan innehÄller inte de data som ska visas, utan en tabell som Àr lÀnkad till tabellen via ett gemensamt datafÀlt.

  Om du vill att en listruta ska visa data frÄn en tabell som Àr kopplad till den aktuella tabellen i datakÀllan, anger du fÀltet i den tabellen under DatafÀlt. Du kan ocksÄ ange det databasfÀlt som styr visningen av informationen i formulÀret. Detta datafÀlt Àr lÀnken till den andra tabellen om bÄda tabellerna kan lÀnkas via ett gemensamt datafÀlt. FÀltet Àr vanligtvis ett fÀlt dÀr unika identifierare eller rÀknare lagras. Det datafÀlt vars innehÄll visas i formulÀret anges med ett SQL-uttryck under ListinnehÄll.

Listrutor anvÀnder referenser. De kan realiseras antingen med hjÀlp av lÀnkade tabeller via SQL-satser (fall 4) eller genom vÀrdelistor:

Referenser genom lÀnkade tabeller (SQL-satser)

Om du vill att en listruta ska visa data frÄn en databastabell som Àr lÀnkad via ett gemensamt datafÀlt till den tabell som formulÀret bygger pÄ, anger du det gemensamma fÀltet under DatafÀlt.

LÀnken skapas med SQL-kommandot SELECT som anges under Typ av listinnehÄll i fÀltet ListinnehÄll, om du har valt "SQL" eller "Native SQL". Anta t.ex. att tabellen "Order" Àr lÀnkad till den aktuella formulÀrkontrollen, och i databasen Àr tabellen "Kunder" lÀnkad till tabellen "Order". Du kan anvÀnda ett SQL-uttryck enligt följande:

SELECT Kundnamn, Kundnr FROM Kunder,

dÀr "Kundnamn" Àr datafÀltet frÄn den lÀnkade tabellen "Kunder", och "Kundnr" Àr det fÀlt i tabellen "Kunder" som Àr lÀnkat till ett fÀlt i formulÀrtabellen "Order" som anges under DatafÀlt.

Referenser via vÀrdelistor

För listrutor kan du anvÀnda vÀrdelistor. De definierar referensvÀrden. PÄ det sÀttet pekar kontrollfÀltet i formulÀret inte direkt pÄ ett innehÄll i databasfÀltet utan pÄ vÀrden som tilldelas via vÀrdelistan.

Om du arbetar med referensvÀrden i en vÀrdelista, visas inte innehÄllet i de datafÀlt du anger under DatafÀlt. DÀremot visas de tilldelade vÀrdena. Om du vÀljer "VÀrdelista" under Typ av listinnehÄll under fliken Data, och har givit de synliga listposterna ett referensvÀrde under Listposter (pÄ fliken AllmÀnt), kommer referensvÀrdena att jÀmföras med datainnehÄllet i datafÀltet. Om ett referensvÀrde motsvarar innehÄllet i ett datafÀlt kommer motsvarande listposter att visas i formulÀret.

Filterförslag

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

InnehÄll i den lÀnkade cellen

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

KÀllcellomrÄde

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

ListinnehÄll

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

Om du arbetar med databasformulÀr bestÀms posterna i listrutan eller kombinationsfÀltet av datakÀllan. Beroende pÄ vilken typ av datakÀlla du vÀljer, kan du vÀlja mellan olika datakÀllor under ListinnehÄll förutsatt att objekten existerar i databasen. Alla tillgÀngliga databasobjekt av den typ som du valt under Typ av listinnehÄll visas hÀr. Om du har valt alternativet "VÀrdelista" kan du anvÀnda referenser för databasformulÀr. Om visningen av kontrollfÀltet styrs av ett SQL-kommando, skriver du in SQL-satsen hÀr.

Exempel pÄ SQL-sats:

För listrutor kan en SQL-sats till exempel ha följande utseende:

SELECT fÀlt1, fÀlt2 FROM tabell,

dÀr "tabell" Àr den tabell vars data visas i kontrollfÀltets lista (listtabell). "fÀlt1" Àr det datafÀlt som bestÀmmer de poster som visas i formulÀret; dess innehÄll visas i listrutan. "fÀlt2" Àr det fÀlt i listtabellen som Àr lÀnkat till formulÀrtabellen (vÀrdetabellen) via det fÀlt som anges under DatafÀlt nÀr Bundet fÀlt = 1 har valts.

För kombinationsfÀlt kan en SQL-sats till exempel ha följande utseende:

SELECT DISTINCT fÀlt FROM tabell,

I det hÀr sammanhanget Àr "fÀlt" ett datafÀlt frÄn listtabellen "tabell" vars innehÄll visas i kombinationsrutans lista.

VÀrdelistor för HTML dokument

För HTML-formulÀr kan du ange en vÀrdelista under ListinnehÄll. VÀlj alternativet "VÀrdelista" under Typ av listinnehÄll. De vÀrden du skriver in hÀr kommer inte att visas i formulÀret, och anvÀnds för att tilldela de synliga posterna vÀrden. Posterna under ListinnehÄll motsvaras av HTML-taggen <OPTION VALUE=...>.

NÀr data ska överföras frÄn en markerad post i en listruta eller ett kombinationsfÀlt, tar formulÀret hÀnsyn till bÄda listorna (dels Listposter under fliken AllmÀnt, dels vÀrdelistan ListinnehÄll under fliken Data): Om en (icke-tom) text Àr markerad i vÀrdelistan (<OPTION VALUE=...>) kommer den att skickas. Annars skickas den text som visas i kontrollfÀltet (<OPTION>).

Om vÀrdelistan ska innehÄlla en tom strÀng skriver du in vÀrdet "$$$empty$$$" under ListinnehÄll pÄ motsvarande position (lÀgg mÀrke till versaler/gemener). LibreOffice tolkar det vÀrdet som en tom strÀng.

Följande tabell visar sambandet mellan HTML, JavaScript och LibreOffice-fÀltet ListinnehÄll för en listruta med namnet "ListBox1". HÀr betecknar "Item" en listpost som visas i formulÀret:

HTML-tagg

JavaScript

Post pÄ kontrollfÀltets vÀrdelista (listinnehÄll)

Överförs...

<OPTION>Item

Inte möjlig

""

...den synliga listposten ("ListBox1=Item").

<OPTION VALUE="vÀrde">Item

ListBox1.options[0].value="vÀrde"

"vÀrde"

...det vÀrde som har tillordnats listposten ("ListBox1=vÀrde").

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

...en tom strÀng ("ListBox1=").


LĂ€nkad cell

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Kryssruta med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Kryssrutan anges till lÀget "obestÀmd" om detta Àr en kryssruta med trefaldig status, annars avmarkeras kryssrutan.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

En tom strÀng kopieras till cellen.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Kryssrutan Àr markerad.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Kryssrutan Àr avmarkerad.


Alternativknapp med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

En tom strÀng kopieras till cellen.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Alternativknappen Àr markerad.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Alternativknappen Àr avmarkerad.


Textruta med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Numeriska fÀlt och formaterade fÀlt med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Listruta med lÀnkad cell

Listrutor stöder tvÄ olika lÀnkmetoder. Mer information finns under "InnehÄll i den lÀnkade cellen".

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

ÅtgĂ€rd

Resultat

Select a single list item:

InnehÄllet Àr lÀnkat: Texten för elementet kopieras till den lÀnkade cellen.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Listrutelementen uppdateras enligt Àndringen. Markeringen bevaras. Det kan göra sÄ att den lÀnkade cellen uppdateras.


Kombinationsruta med lÀnkad cell

ÅtgĂ€rd

Resultat

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Listrutelementen uppdateras enligt Àndringen. Kombinationsrutans redigeringsfÀlt och den lÀnkade cellen Àndras inte.


ReferensvÀrde (av)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

ReferensvÀrde (pÄ)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

ReferensvÀrden för webbformulÀr

ReferensvÀrdena Àr anvÀndbara om du utformar ett webbformulÀr och informationen om kontrollens status ska överföras till en server. Om en anvÀndare klickar pÄ kontrollen skickas motsvarande referensvÀrde till servern.

Du kan till exempel ha tvÄ kontrollfÀlt för alternativen "man" och "kvinna", och ange referensvÀrdet 1 för fÀltet "kvinna" och vÀrdet 2 för fÀltet "man". VÀrdet 1 kommer dÄ att skickas till servern om anvÀndaren klickar pÄ fÀltet "kvinna", och vÀrdet 2 skickas om anvÀndaren klickar pÄ fÀltet "man".

ReferensvÀrden för databasformulÀr

För databasformulĂ€r kan Du likasĂ„ tilldela referensvĂ€rden till ett alternativfĂ€lt eller en kryssruta och spara det referensvĂ€rdet i databasen. Exempel: Om Du har en gruppering av de 3 alternativen "under arbete", "klar" och "Ă„terremitteras", med referensvĂ€rdena "ToDo", "OK" respektive "ÅR", införs referensvĂ€rdet i databasen nĂ€r anvĂ€ndaren har markerat respektive alternativ.

Tom teckenstrÀng Àr NOLL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Databassystem varierar och kan hantera ett NULL-vÀrde pÄ olika sÀtt. Information finns i dokumentationen till det databassystem som du anvÀnder.

Typ av listinnehÄll

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

Med alternativet "VÀrdelista" kommer alla poster som du skriver in i fÀltet Listposter under fliken AllmÀnt att visas i kontrollfÀltet. Om du arbetar med ett databasformulÀr kan du anvÀnda referensvÀrdena (se avsnittet Referenser som anvÀnder vÀrdelistor).

Om innehÄllet i ett kontrollfÀlt hÀmtas frÄn en databas, kan du ange datakÀllans typ tillsammans med övriga alternativ. Du kan till exempel vÀlja mellan tabeller och sökningar.

Please support us!