Tips för tabellkontroller

Du kan definiera en tabellkontroll som visar posterna på ett sätt som du anger. Du kan till exempel definiera datafält för att redigera data som i ett databasformulär.

Följande fält är möjliga i en tabellkontroll: textfält, datumfält, tidsfält, valutafält, numeriskt fält, maskerat fält, kryssruta och kombinationsfält. För kombinerade datum- och tidsfält skapas två kolumner automatiskt.

Under det totala antalet dataposter visas antalet markerade rader inom parentes, om några är markerade.

Om du vill infoga kolumner i tabellkontrollen klickar du i kolumnhuvudena och öppnar snabbmenyn. På menyn finns följande kommandon:

Infoga kolumn

Öppnar en undermeny där du kan välja ett datafält som ska användas i tabellkontrollen.

Konfigurera tabellkontrollen med dra-och-släpp: Öppna datakällvyn och dra de fält du ska använda från datakällvyn till kolumnhuvudena i tabellkontrollen. En fördefinierad kolumn skapas.

Ersätt med

Öppnar en undermeny där du kan välja ett datafält som ska ersätta det datafält du har markerat i tabellkontrollen.

Radera kolumn

Den markerade kolumnen tas bort.

Kolumn...

Öppnar den markerade kolumnens egenskapsdialogruta.

Dölj kolumn

Döljer den markerade kolumnen. Egenskaperna förändras inte.

Visa kolumner

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Fler...

Öppnar dialogrutan Visa kolumner.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Alla

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Stötta oss!