Snabbmeny för ett kontrollfält

På ett kontrollfälts snabbmeny hittar du bl.a. följande kommando:

Ersätt med

Öppnar en undermeny där du kan markera den kontrolltyp som ska ersätta kontrollen som markerats i dokumentet. Så många egenskaper som möjligt överförs.

Textfält

Den markerade kontrollen omvandlas till en textruta.

Kommandoknapp

Den markerade kontrollen omvandlas till en knapp.

Etikettfält

Den markerade kontrollen omvandlas till en etikett.

Listruta

Den markerade kontrollen omvandlas till en listruta.

Kryssruta

Den markerade kontrollen omvandlas till en kryssruta.

Alternativfält

Den markerade kontrollen omvandlas till en alternativknapp.

Kombinationsfält

Den markerade kontrollen omvandlas till en kombinationsruta.

Grafisk kommandoknapp

Den markerade kontrollen omvandlas till en bildknapp.

Filurval

Den markerade kontrollen omvandlas till en filurvalskontroll.

Datumfält

Den markerade kontrollen omvandlas till ett datumfält.

Tidsfält

Den markerade kontrollen omvandlas till ett tidsfält.

Numeriskt fält

Den markerade kontrollen omvandlas till ett numeriskt fält.

Valutafält

Den markerade kontrollen omvandlas till ett valutafält.

Maskerat fält

Den markerade kontrollen omvandlas till ett maskerat fält.

Grafiskt kontrollfält

Den markerade kontrollen omvandlas till en bildkontroll.

Formaterat fält

Den markerade kontrollen omvandlas till ett formaterat fält.

Stötta oss!