FormulÀrkontroller

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Ikon pÄ verktygsraden Infoga (du kanske behöver aktivera denna ikon som till en början Àr osynlig):

Ikon

FormulÀrkontroller


note

XML-formulÀrdokumenten (XForms) anvÀnder samma uppsÀttning kontroller.


Du skapar ett formulÀr genom att öppna ett dokument och sedan lÀgga till och definiera formulÀrkontroller med hjÀlp av verktygsraden FormulÀrkontroller. Du kan Àven lÀnka formulÀret till en databas, sÄ att du kan anpassa databasen med hjÀlp av kontrollfÀlten.

NÀr du skapar ett formulÀr i ett HTML-dokument kan du anvÀnda formulÀret för att skicka data via Internet.

LĂ€gga till en kontroll i ett dokument

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control field, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Ändra en kontroll

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Du kan kopiera kontroller frÄn ett dokument till ett annat, antingen genom att anvÀnda dra-och-slÀpp eller genom att först kopiera kontrollerna till Urklipp och sedan klistra in dem i det nya dokumentet. NÀr du kopierar in en kontroll analyserar LibreOffice tre egenskaper: "datakÀlla", "typ av innehÄll" och "innehÄll" frÄn fliken FormulÀregenskaper - Data. Analysen görs för att kontrollen ska infogas pÄ rÀtt stÀlle i mÄldokumentets struktur. En kontroll som till exempel visar innehÄll frÄn adressboken, kommer fortfarande att visa samma innehÄll nÀr den har kopierats in i mÄldokumentet. Kontrollen kommer att lÀggas till i mÄldokumentets formulÀrstruktur. Om det inte redan finns en sÄdan struktur i dokumentet kommer den att skapas nu.

Urval

Icon

Med den hÀr ikonen vÀxlar du muspekaren till markeringslÀge eller deaktiverar detta lÀge. MarkeringslÀget anvÀnds för att markera det aktuella formulÀrets kontrollfÀlt.

DesignlÀge

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

KontrollfÀltegenskaper

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Kontroll

FormulÀregenskaper

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

FormulÀr

Kryssruta

Ikon

Skapar en kryssruta. Med kryssrutor kan du aktivera eller deaktivera en funktion i ett formulÀr.

TextfÀlt

Ikon

Skapar en textruta. Textrutor Àr fÀlt som anvÀndaren kan mata in text i. I ett formulÀr anvÀnds textrutor för att visa eller mata in data i.

Formaterat fÀlt

Ikon

Skapar ett formaterat fÀlt. Ett formaterat fÀlt Àr en textruta i vilken du kan definiera hur indata och utdata formateras och vilka begrÀnsningsvÀrden som gÀller.

Ett formaterat fÀlt har sÀrskilda kontrollfÀltsegenskaper (Format - KontrollfÀlt).

Kommandoknapp

Ikon

Skapar en kommandoknapp. Den hÀr funktionen kan anvÀndas om du vill köra ett kommando för en definierad hÀndelse, t.ex. en musklickning.

Du kan koppla text och grafik till de hÀr knapparna.

AlternativfÀlt

Ikon

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Listruta

Ikon

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

KombinationsfÀlt

Ikon

Skapar ett kombinationsfÀlt. Ett kombinationsfÀlt Àr en enradig listruta som anvÀndaren vÀljer ett alternativ i. Du kan skrivskydda kombinationsfÀltet sÄ att anvÀndare inte kan ange andra poster Àn de som finns i listan. Om formulÀret Àr bundet till en databas och databasförbindelsen Àr aktiv visas guiden för kombinationsfÀlt automatiskt efter att du infogat kombinationsfÀltet i dokumentet.

EtikettfÀlt

Ikon

Skapar ett fÀlt som visar text. De hÀr etiketterna visar bara fördefinierad text. Det gÄr inte att skriva i de hÀr fÀlten.

FormulÀrutkast

Öppnar verktygsraden FormulĂ€rutkast.

Guider pÄ/av

Ikon

Aktiverar och inaktiverar de automatiska guiderna för formulÀrkontroller.

Med dessa guider fÄr du hjÀlp med att ange egenskaper för listrutor, tabellkontroller och andra kontroller.

Kommandon pÄ snabbmenyn

Rotationsknapp

Ikon

Skapar en rotationsknapp.

Om du lÀgger till en rotationsknapp i ett Calc kalkylblad kan du anvÀnda fliksidan Data för att skapa en dubbelriktad lÀnk mellan rotationsknappen och en cell. NÀr du Àndrar innehÄllet pÄ en cell uppdateras dÀrför innehÄllet i rotationsknappen. Om du Àndrar vÀrdet pÄ rotationsknappen uppdateras ocksÄ innehÄllet i cellen.

Rullningslist

Ikon

Skapar en rullningslist.

Du kan ange följande egenskaper för en rullningslist:

UI-namn

Semantik

Min. rullningsvÀrde

Anger minsta höjd eller minsta bredd för en rullningslist.

Max. rullningsvÀrde

Anger maximal höjd eller maximal bredd för en rullningslist.

StandardvÀrde för rullning

Anger standardvÀrdet för en rullningslist, som anvÀnds nÀr formulÀret ÄterstÀlls.

Orientering

Anger riktning för en rullningslist, det vill sÀga horisontell eller vertikal.

Liten Àndring

Anger den minsta mÀngd som du kan rulla en rullningslist, till exempel genom att klicka pÄ en pil.

Stor Àndring

Anger hur mycket ett stort rullningssteg rullar en rullningslist, till exempel nÀr du klickar mellan rullningsrutan och en rullningspil.

Fördröjning

Anger fördröjning i millisekunder mellan rullningslistens hÀndelseutlösare. Fördröjningen kan till exempel uppstÄ nÀr du klickar pÄ en pilknapp pÄ rullningslisten och hÄller ned musknappen.

IkonfÀrg

Anger fÀrg pÄ pilarna i rullningslisten.

Synlig storlek

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Grafisk kommandoknapp

Icon image button

Skapar en knapp som visas som en bild. Bortsett frÄn grafiken har en bildknapp samma egenskaper som en vanlig knapp.

Grafiskt kontrollfÀlt

Ikon

Skapar ett grafiskt kontrollfÀlt. Det kan bara anvÀndas för att lÀgga till bilder frÄn en databas. NÀr du dubbelklickar pÄ ett grafiskt kontrollfÀlt i formulÀrdokumentet öppnas dialogrutan Infoga grafik som du anvÀnder för att infoga bilden. Det finns ocksÄ en snabbmeny (dock inte i designlÀge) med kommandon för att infoga och ta bort bilden.

Bilder frÄn en databas kan visas i ett formulÀr och nya bilder kan infogas i databasen sÄ lÀnge som bildkontrollen inte Àr skrivskyddad. Kontrollen mÄste hÀnvisa till ett databasfÀlt för typen bild. Ange dÀrför datafÀltet i egenskapsfönstret pÄ fliken Data.

DatumfÀlt

Ikon

Skapar ett datumfÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan datumvÀrdena tas frÄn databasen.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

AnvÀndaren kan enkelt redigera datumfÀlt genom att anvÀnda uppÄt- och nedÄtpilarna. Beroende pÄ markörposition kan vÀrdena för dag, mÄnad eller Är ökas eller minskas med piltangenterna.


SÀrskild information om datumfÀlt.

TidsfÀlt

Ikon

Skapar ett tidsfÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan formulÀrets tidsvÀrden tas frÄn databasen.

tip

AnvÀndaren kan enkelt redigera tidsfÀlt genom att anvÀnda uppÄt- och nedÄtpilarna. Beroende pÄ markörposition kan vÀrdena för timmar, minuter eller sekunder ökas eller minskas med piltangenterna.


Filurval

Ikon

Skapar en knapp som möjliggör filurval.

Numeriskt fÀlt

Ikon

Skapar ett numeriskt fÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan de numeriska vÀrdena i formulÀret tas frÄn databasen.

ValutafÀlt

Ikon

Skapar ett valutafÀlt. Om formulÀret Àr lÀnkat till en databas kan innehÄllet i valutafÀltet i formulÀret tas frÄn databasen.

Maskerat fÀlt

Ikon

Skapar ett maskerat fÀlt. Maskerade fÀlt bestÄr av en redigeringsmask och en teckenmask. Redigeringsmasken bestÀmmer vilka data som kan matas in. Teckenmasken bestÀmmer innehÄllet i det maskerade fÀltet nÀr den laddas frÄn databasen.

Symbolen Info

Maskerade fÀlt fungerar inte i HTML-format.


Grupperingsram

Ikon

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

Symbolen Info

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


TabellkontrollfÀlt

Ikon

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Specialinformation om tabellkontrollfÀlt.

Navigationslist

Ikon

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Automatiskt fokus pÄ första kontrollen

Ikon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Please support us!