Visa ritfunktioner

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon Show Draw Functions

Visa ritfunktioner

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Markering

Icon Selection

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

Du anger text på en linje genom att dubbelklicka på linjen och skriva eller klistra in texten. Textriktningen motsvarar den riktning du drog i när du ritade linjen. Du kan dölja linjen genom att välja Osynlig i rutan Linjestil på verktygsraden Egenskaper för ritobjekt.


Rektangel

Icon Rectangle

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Ellips

Icon Ellipse

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Polygon

Icon Polygon

Ritar en linje som består av en serie raka linjesegment. Rita ett linjesegment genom att dra, klicka där linjesegmentet ska sluta och rita sedan ett nytt linjesegment genom att dra. Dubbelklicka när linjen är färdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka på linjens startpunkt.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Kurva

Icon Curve

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Frihandslinje

Icon Freeform Line

Ritar en frihandslinje där du drar med musen i dokumentet. Du avslutar linjen genom att släppa musknappen. Om du vill rita en sluten form släpper du musknappen nära linjens startpunkt.

Cirkelbåge

Icon Arc

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Ellipssektor

Icon Ellipse Pie

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Cirkelsegment

Icon Circle Segment

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Animerad text

Icon Text Animation

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Förklaring

Icon Callouts

Ritar en linje som slutar i en rektangulär förklaring med horisontell textriktning från den plats där du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lägga till text, klickar du på förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Om du vill ändra en rektangulär förklaring till en rundad förklaring, drar du i handtaget i det största hörnet när pekaren ändras till en hand.

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Basic shapes

Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Symbol Shapes

Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Block arrows

Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Flowcharts

Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Callouts

Förklaringar

Stjärnor och banderoller

Öppnar verktygsraden Stjärnor och banderoller från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Stars

Stjärnor

Redigera punkter

Här kan du ändra form på det markerade ritobjektet.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Fontwork-galleri

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icon Fontwork

Fontwork-galleri

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Vertikal förklaring

Icon Vertical Callouts

Ritar en linje som slutar i en rektangulär förklaring med vertikal textriktning från den plats där du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lägga till text, klickar du på förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Du kan ändra en rektangulär förklaring till en rundad förklaring genom att dra det största hörnhandtaget när pekaren ändras till en hand. Endast tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktivt.

Vertikal text

Icon Vertical Text

Ritar ett textfält med vertikal textriktning där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten. Du kan också flytta markören till den plats där du vill lägga till text, dra ett textfält och sedan skriva eller klistra in texten. Endast tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktivt.

Stötta oss!