Visa ritfunktioner

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Ikon

Visa ritfunktioner

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Markering

Ikon

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Ikon

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

Du anger text pÄ en linje genom att dubbelklicka pÄ linjen och skriva eller klistra in texten. Textriktningen motsvarar den riktning du drog i nÀr du ritade linjen. Du kan dölja linjen genom att vÀlja Osynlig i rutan Linjestil pÄ verktygsraden Egenskaper för ritobjekt.


Rektangel

Ikon

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Ellips

Ikon

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Polygon

Ikon

Ritar en linje som bestÄr av en serie raka linjesegment. Rita ett linjesegment genom att dra, klicka dÀr linjesegmentet ska sluta och rita sedan ett nytt linjesegment genom att dra. Dubbelklicka nÀr linjen Àr fÀrdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka pÄ linjens startpunkt.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Kurva

Ikon

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Frihandslinje

Ikon

Ritar en frihandslinje dÀr du drar med musen i dokumentet. Du avslutar linjen genom att slÀppa musknappen. Om du vill rita en sluten form slÀpper du musknappen nÀra linjens startpunkt.

CirkelbÄge

Ikon

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Ellipssektor

Ikon

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Cirkelsegment

Ikon

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Ikon

Ritar ett textfÀlt med horisontell textriktning dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Dra ett textfÀlt till önskad storlek nÄgonstans i dokumentet, och skriv eller klistra in texten. Rotera textfÀltet om du vill ha roterad text.

Animerad text

Ikon

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Förklaring

Ikon

Ritar en linje som slutar i en rektangulÀr förklaring med horisontell textriktning frÄn den plats dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lÀgga till text, klickar du pÄ förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Om du vill Àndra en rektangulÀr förklaring till en rundad förklaring, drar du i handtaget i det största hörnet nÀr pekaren Àndras till en hand.

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Icon Symbol Shapes

Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

Förklaringar

StjÀrnor och banderoller

Öppnar verktygsraden StjĂ€rnor och banderoller frĂ„n vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol

StjÀrnor

Punkter

Gör sÄ att du kan redigera punkter i ritobjektet.

Fontwork-galleri

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork-galleri

FrÄn fil

Inserts an image into the current document .

Symbol

Image

Extrusion On/Off

Kopplar pÄ och av 3D-effekter för de markerade objekten.

Stöd för asiatiska sprÄk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Vertikal förklaring

Ikon

Ritar en linje som slutar i en rektangulÀr förklaring med vertikal textriktning frÄn den plats dÀr du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lÀgga till text, klickar du pÄ förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Du kan Àndra en rektangulÀr förklaring till en rundad förklaring genom att dra det största hörnhandtaget nÀr pekaren Àndras till en hand. Endast tillgÀngligt om stöd för asiatiska sprÄk Àr aktivt.

Vertikal text

Ikon

Ritar ett textfÀlt med vertikal textriktning dÀr du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten. Du kan ocksÄ flytta markören till den plats dÀr du vill lÀgga till text, dra ett textfÀlt och sedan skriva eller klistra in texten. Endast tillgÀngligt om stöd för asiatiska sprÄk Àr aktivt.

Please support us!