Data (för XML-formulärdokument)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Så här använder du det här kommandot...

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Vilka alternativ som finns på fliken Data beror på vilken kontroll du arbetar med. Du kan bara använda de alternativ som gäller för den aktuella kontrollen i det aktuella sammanhanget. Fliken kan innehålla följande fält:

XML-datamodell

Välj en modell från listan över alla modeller i det aktuella dokumentet.

Bindning

Välj eller ange namnet på bindningen. Om du väljer namnet på en befintlig bindning associerar detta bindningen med formulärkontrollen. Om du anger ett nytt namn skapas en ny bindning som associeras med formkontrollen.

Bindningsuttryck

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Obligatorisk

Anger om objektet måste ingå i XForm.

Relevant

Deklarerar objektet som relevant.

Skrivskyddad

Deklarerar objektet som skrivskyddat.

Inskränkning

Deklarerar objektet som inskränkt.

Beräkning

Deklarerar att objektet är beräknat.

Datatyp

Välj den datatyp som kontrollen ska valideras mot.

x

Välj en användardefinierad datatyp och klicka på knappen om du vill ta bort den användardefinierade datatypen.

+

Klicka på knappen för att öppna en dialogruta där du kan ange namnet på en ny användardefinierad datatyp. Den nya datatypen ärver alla fasetter från den aktuella valda datatypen.

Symbolen Info

Här listas alla fasetter som är giltiga för datatyper. Vissa fasetter är bara tillgängliga för vissa datatyper.


Blanksteg

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Mönster

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Siffror (totalt)

Anger maximalt antal siffror som värden för decimaltalsdatatypen kan ha.

Siffror (bråk)

Anger maximalt antal bråktal som värden för decimaltalsdatatypen kan ha.

Max. (inklusive)

Anger en inkluderande övre gräns för värden.

Max. (exklusive)

Anger en exkluderande övre gräns för värden.

Min. (inklusive)

Anger en inkluderande nedre gräns för värden.

Min. (exklusive)

Anger en exkluderande nedre gräns för värden.

Längd

Anger antalet tecken i en sträng.

Längd (minst)

Anger minsta antalet tecken i en sträng.

Längd (mest)

Anger största antalet tecken i en sträng.

Stötta oss!