Namnområdesformulär

Använd den här dialogrutan när du ordnar namnområden. Du öppnar den via dialogrutan Lägg till villkor i Data Navigator.

Namnområden

Anger formulärets definierade namnområden.

Lägg till

Lägger till ett ny namnområde i listan.

Använd dialogrutan Lägg till namnområde när du anger prefix och URL.

Redigera

Redigerar det markerade namnområdet.

Använd dialogrutan Redigera namnområde när du redigerar prefix och URL.

Radera

Tar bort det markerade namnområdet.

Stötta oss!