Ändra databindning

Redigera databindningen i Xforms Data Navigator.

Modell

Markera namnet på Xforms-modellen.

Objektlista

Visar databindningen för den markerade formulärkontrollen. Om du vill ändra bindning markerar du ett annat objekt i listan och klickar på OK. Om du vill få tillgång till kommandona Lägg till och Egenskaper för ett objekt högerklickar du på objektet.

Stötta oss!