Lägg till villkor

Lägg till ett villkor i den här underordnade dialogrutan till dialogrutan Lägg till objekt / Redugera objekt i Data Navigator.

Villkor

Skriv ett villkor.

Resultat

Visar en förhandsgranskning av resultatet.

Redigera namnområden

Öppnar dialogrutan Namnområdesformulär där du kan lägga till, redigera och ta bort namnområden.

Stötta oss!