Lägg till / Redigera

Lägger till ett nytt objekt eller redigerar det markerade objektet i XForms Data Navigator. Objekt kan vara element, attribut, sändningar eller bindningar.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Namn

Skriv namnet på objektet.

Symbolen Info

Attributnamnen måste vara unika inom samma grupp.


Standardvärde

Ange ett standardvärde för det markerade objektet.

Inställningar

Anger egenskaper för det markerade objektet.

Datatyp

Välj datatypen för det markerade objektet.

Obligatorisk

Anger om objektet måste ingå i XForm.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Relevant

Deklarerar objektet som relevant.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Inskränkning

Deklarerar objektet som inskränkt.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Skrivskyddad

Deklarerar objektet som skrivskyddat.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Deklarerar att objektet är beräknat.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Stötta oss!