Datanavigator

Anger datastrukturen för aktuellt Xforms-dokument.

Modellnamn

Välj den XForms-modell som du vill använda.

Modeller

Lägger till, döper om och tar bort Xforms-modeller.

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till modell där du kan lägga till en Xform-modell.

Modelldatauppdateringar ändrar dokumentets ändringsstatus

Vid aktivering ställs dokumentstatusen in på "modifierad" när du ändrar formulärkontroller som är bundna till data i modellen. När funktionen inte är aktiverad innebär en ändring inte att dokumentstatusen ställs in på "modifierad".

Ta bort

Tar bort den markerade XForm-modellen. Du kan inte ta bort den sista modellen.

Byt namn

Byter namn på den valda Xform-modellen.

Visa information

Byter till att visa eller dölja detaljer.

Instans

Lists the items that belong to the current instance.

Sändningar

Lists the submissions.

Bindningar

Lists the bindings for the XForm.

Instanser

Knappen har undermenyer med vilka du kan lägga till, redigera eller ta bort instanser.

Lägg till

Öppnar en dialogruta där du kan lägga till en ny instans.

Redigera

Öppnar en dialogruta där du kan ändra aktuellt lösenord.

Ta bort

Tar bort den aktuella förekomsten. Du kan inte ta bort den sista förekomsten.

Visa datatyper

Byter till att visa mer eller mindre detaljer.

Lägg till

Öppnar en dialogruta där du kan lägga till ett nytt objekt (element, attribut, sändning eller bindning) som underobjekt till det aktuella objektet.

Redigera

Öppnar en dialogruta för redigering av det markerade objektet (element, attribut, sändning eller bindning).

Radera

Tar bort det markerade objektet (element, attribut, sändning eller bindning).

Stötta oss!