Sign Existing PDF

LibreOffice can digitally sign an existing PDF document.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose File - Digital Signatures - Sign Existing PDF.

Från gränssnittet med flikar:

Choose File - Sign Existing PDF.

On the File menu of the File tab, choose Sign Existing PDF.

Från verktygslisterna:

Icon Sign Existing PDF

Sign Existing PDF


The PDF document opens in LibreOffice Draw in read only mode.

Sign the PDF document as usual.

Stötta oss!