Välj certifikat

Markera det certifikat som du digitalt vill signera det aktuella dokumentet med.

Så här använder du det här kommandot...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Om digitala signaturer

Lista

Markera det certifikat som du digitalt vill signera det aktuella dokumentet med.

Visa certifikat

Öppnar dialogrutan Visa certifikat där du kan undersöka det valda certifikatet.

Beskrivning

Type a purpose for the signature.

Stötta oss!