Välj certifikat

Markera det certifikat som du digitalt vill signera det aktuella dokumentet med.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


Om digitala signaturer

Lista

Markera det certifikat som du digitalt vill signera det aktuella dokumentet med.

Visa certifikat

Öppnar dialogrutan Visa certifikat där du kan undersöka det valda certifikatet.

Beskrivning

Type a purpose for the signature.

Stötta oss!