Säkerhetsvarning

När du öppnar ett dokument som innehåller ett osignerat makro, eller ett signerat makro från en okänd källa, öppnas dialogrutan Säkerhetsvarning.

Enable or disable the macros. Choose LibreOffice - Security in the Options dialog box to set the options.

Visa signatur

Opens a dialog where you can view the signature.

Alla makron från den här källan är tillförlitliga

Adds the current macro source to the list of trusted sources.

Aktivera makron

Allows macros in the document to run.

Inaktivera makron

Does not allow macros in the document to run.

Stötta oss!