Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Edit - Paste Special.


Paste Unformatted Text

Paste only the text contents, without any formatting.

Paste Special

Infogar urklippets innehåll i den aktuella filen i ett format som du anger.

Stötta oss!