Ange huvudlösenord

Tilldela ett huvudlösenord som skyddar sparade lösenord.

Du kan spara vissa lösenord under en session, eller permanent i en fil som skyddas av ett huvudlösenord.

Du måste ange ett huvudlösenord för att komma åt en fil eller tjänst som är skyddad av ett sparat lösenord. Du behöver bara ange huvudlösenordet en gång per arbetspass.

Du bör endast använda lösenord som inte finns i ordlistor och som andra inte kan gissa sig till. Lösenordet bör:

Huvudlösenord

Skriv ett huvudlösenord för att förhindra att obehöriga användare kommer åt lagrade lösenord.

Bekräfta huvudlösenord

Ange huvudlösenordet en gång till.

Stötta oss!