Lösenord

Anger ett lösenord som förhindrar att obehöriga användare ändrar dokumentet.

Du bör endast använda lösenord som inte finns i ordlistor och som andra inte kan gissa sig till. Lösenordet bör:

Öppningslösenordet måste anges för att öppna filen.

Öppningslösenordet måste anges för att kunna redigera dokumentet.

Lösenord

Type a password. A password is case sensitive.

Bekräfta

Ange lösenordet en gång till.

Upphäv lösenordsskydd

Du kan ta bort ett lösenord genom att öppna dokumentet och spara det utan lösenord.

Stötta oss!