Tillägg

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are controlled by settings in the Expert Configuration. By default, installation and removal are enabled.


Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Extension Manager.


Följande är exempel på LibreOffice-tillägg:

 1. UNO-komponenter (kompilerade programmoduler)

 2. Konfigurationsdata (för menykommandon)

 3. Basbibliotek i LibreOffice

 4. Dialogbibliotek i LibreOffice

 5. Tilläggsfiler (*.oxt-filer som innehåller ett eller flera tillägg)

Tilläggets omfattning

För användare med administratörs- eller rotprivilegier öppnas en dialogruta där de kan välja att tillägg ska installeras "för alla användare" eller "endast för mig". Vanliga användare utan dessa privilegier kan endast installera, ta bort och ändra tillägg för eget bruk.

 1. Användare med rot- eller administratörsprivilegier kan installera tillägg som ett delat tillägg som är tillgängligt för alla användare. När du har valt ett tillägg öppnas en dialogruta och du tillfrågas om du vill installera det för den aktuella användaren eller alla användare.

 2. Användare med rotprivilegier kan endast installera tillägg för eget bruk (så kallade användartillägg).

Att installera ett tillägg

Ett tillägg är tillgängligt som en fil med filtillägget oxt.

You can find a collection of extensions on the Web. Click the "Get more extensions online" link in the Extension Manager to open your Web browser and see the https://extensions.libreoffice.org/ page.

Så här installerar du ett användartillägg

Utför en eller flera av följande:

 1. Dubbelklicka på oxt-filen i systemets filhanterare.

 2. På en webbsida klickar du på en länk till en *.oxt-fil (om webbläsaren kan konfigureras till att starta dialogrutan Tillägg för denna filtyp).

 3. Välj Verktyg - Tillägg och klicka på Lägg till....

Så här installerar du ett delat tillägg i textläge (för systemadministratörer)

 1. Starta terminalen eller kommandoskalet och logga in som administratör.

 2. Change to the program folder in your installation.

 3. Utför föjlande kommando genom att använda tilläggets sökväg och filnamn:

  unopkg add --shared path_filename.oxt

Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog.

Lägg till

Click Add to add an extension.

En fildialogruta öppnas där du kan välja vilka tillägg som du vill lägga till. Du kopierar och registrerar de markerade tilläggen genom att klicka på Öppna.

An extension can show a license dialog. Read the license. Click the Scroll Down button to scroll down if necessary. Click Accept to continue the installation of the extension.

Ta bort

Select the extension that you want to remove, and then click Remove.

Tillåt

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

Inaktivera

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

Uppdatera

Klicka här för att söka efter uppdateringar för alla installerade tillägg. Välj Uppdatera från snabbmenyn för att endast söka efter uppdateringar för det markerade tillägget. Sökningen efter uppdateringar börjar direkt. Dialogrutan Uppdatera tillägg öppnas.

Alternativ

Markera ett tillägg och klicka sedan på Alternativ.

Display Extensions

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Bundled with LibreOffice

Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here.

Installed for all users

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

Ytterligare kommandon kan tillkomma till snabbmenyn i dialogen Tillägg, beroende på vilket tillägg som är markerat. Du kan välja att visa tilläggets licenstext igen. Du kan även välja att exkludera tillägget från uppdateringskontroller eller lägga till kontroll av uppdateringar ifall du tidigare exkluderat tillägget.

Stötta oss!