Sök efter uppdateringar

Söker efter tillgängliga uppdateringar till din version av LibreOffice. Om det finns en senare version kan du välja att hämta den. Efter hämtningen kan du installera uppdateringen om du har skrivbehörighet till installationskatalogen.

När hämtningen har startat visas en förloppsindikator och tre knappar i dialogrutan. Du kan pausa och återuppta hämtningen genom att klicka på Paus och Fortsätt. Klicka på Avbryt för att avbryta hämtningen och radera den delvis hämtade filen.

Som standard sparas de hämtade filerna på ditt skrivbord. Du kan ange en annan mapp där du vill att de hämtade filerna ska sparas under – LibreOffice – Online-uppdatering.

När hämtningen är klar kan du klicka på Installera för att starta installationen. En bekräftelsedialogruta visas där du kan välja att stänga LibreOffice.

Symbolen Info

I en del operativsystem måste man öppna mappen med den hämtade filen manuellt, zippa upp filen och starta installationsskriptet.


När uppdateringen har installerats kan du ta bort den hämtade filen för att spara utrymme.

Stötta oss!