Sök efter uppdateringar

Sökning efter uppdateringar kan göras manuellt eller automatiskt.

Symbolen Info

Om du söker efter uppdateringar kontrolleras uppdateringar för alla installerade tillägg.


Välj Hjälp - Sök efter uppdateringar för att söka manuellt.

Du kan inaktivera eller aktivera automatisk sökning under – LibreOffice – Online-uppdatering.

Dialogrutan Sök efter uppdateringar visas. Här finns information om hur du online-uppdaterar LibreOffice.

  1. Aktivera en Internet-anslutning för LibreOffice.

    Om du behöver en proxyserver anger du proxyinställningarna under – Internet – Proxy.

  2. Välj Sök efter uppdateringar för att kontrollera om det finns en senare version av programpaketet.

Om det finns en senare version och LibreOffice inte har konfigurerats för automatisk hämtning, kan du göra något av följande:

Om LibreOffice har konfigurerats att hämta filerna automatiskt, startar hämtningen omedelbart. Hämtningen fortsätter även om du minimerar dialogrutan.

Om du har avaktiverat det automatiska alternativet, startar du nedladdningen manuellt.

Om det inte fanns några uppdateringar, stänger du dialogrutan.

Varningssymbol

Du måste ha administratörsbehörighet för att uppdatera LibreOffice.


Stötta oss!