Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Media - Audio or Video.

Choose Insert - Audio or Video.


Så här infogar du en film- eller ljudfil i ett dokument

 1. Klicka där du vill infoga filen.

 2. Choose Insert - Media - Audio or Video. For LibreOffice Impress, choose Insert - Audio or Video.

 3. In the File Open dialog, select the file that you want to insert.

  Symbolen Info

  De filtyper som anges i den här dialogrutan stöds inte i alla operativsystem.


 4. Klicka på fältet Länk om du vill ha en länk till källdokumentet. Om den inte är markerad så kommer mediefilen att inkluderas i filen (stöds inte av alla format).

 5. Klicka på Öppna.

Alternatively, you can choose Tools - Media Player to open the Media Player. Use the Media Player to preview all supported media files. Click the Apply button in the Media Player window to insert the current media file into your document.

Så här spelar du upp en film- eller ljudfil

 1. Klicka på objektikonen för film- eller ljudfilen i dokumentet.

  If the icon is arranged on the background, hold down while you click.

  Verktygsraden Medieuppspelning visas.

 2. Klicka på Spela upp på verktygsraden Medieuppspelning.

Symbolen Info

När du visar en Impress-presentation spelas det inbäddade objektet eller videon för den aktuella sidan upp automatiskt tills den tar slut eller tills du lämnar sidan.


You can also use the Media Playback bar to pause, to stop, to loop, as well as to adjust the volume or to mute the playback of the file. The current playback position in the file is indicated on the left slider. Use the right slider to adjust the playback volume. For movie files, the bar also contains a list box where you can select the zoom factor for the playback.

Supported media formats

LibreOffice relies on the operating system's installed media support.

Stötta oss!