Minimal Column Width

Så här använder du det här kommandot...

Från kontextmenyn:

Choose Size - Minimal Column Width.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Table - Optimize Size - Minimal Column Width.

On the Table menu of the Table tab, choose Minimal Column Width.

Från verktygslisterna:

Icon Minimal Column Width

Minimal Column Width

From the sidebar:

Choose Properties - Table - Minimal Column Width.


Stötta oss!