Mediaspelare

Öppnar Media Player-fönstret där du kan förhandsgranska film- och ljudfiler samt infoga dessa filer i det aktuella dokumentet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Media Player.


Mediaspelaren stöder många olika medieformat. Du kan också infoga mediefiler från mediaspelaren i ett dokument.

Öppna

Opens a movie file or a sound file that you want to preview.

Överta

Inserts the current movie file or sound file as a media object into the current document.

Spela upp

Plays the current file.

Paus

Pauses or resumes the playback of the current file.

Stopp

Stops the playback of the current file.

Upprepa

Plays the file repeatedly.

Ljud av

Turns sound off and on.

Volymreglage

Adjusts the volume.

Visa

Adjusts the size of the movie playback.

Positionsreglage

Flyttar till en annan plats i filen.

Stötta oss!