Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Fäst mot raster

Anger om ramar, teckningselement och kontroller bara ska flyttas mellan rasterpunkter. Om du bara vill ändra stödrastrets status för den aktuella åtgärden drar du ett objekt medan du håller ned .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Fäst mot objektram

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Fäst mot objektram

Fäst mot objektpunkter

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Fäst mot objektpunkter

Fäst mot sidmarginaler

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Fäst mot sidmarginaler

Stötta oss!