Stödlinjer

Ange visningsalternativ för stödlinjer.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Visa stödlinjer

Visar eller döljer stödlinjerna som du använder för att justera objekt på en sida.

Fäst mot stödlinjer

Justerar objekt automatiskt mot de vertikala och horisontella stödlinjerna. Om du vill åsidosätta den här funktionen håller du ned medan du drar ett objekt.

Stödlinjer i förgrunden

Visar stödlinjerna framför objekten på bilden eller sidan.

Please support us!