Raster

Anger rastrets visningsegenskaper.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Grid and Helplines.


Visa raster

Visar eller döljer rasterlinjerna som du kan använda för att justera objekt, till exempel grafik på en sida.

Fästa mot raster

Justerar objekt automatiskt mot de vertikala och horisontella rasterlinjerna. Om du vill åsidosätta den här funktionen håller du ned medan du drar ett objekt.

Raster främst

Visar rasterlinjerna framför objekten på bilden eller sidan.

Ange färgen på rastret under – LibreOffice – Visning.

Stötta oss!