Filer

Adds new files to the selected theme.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard bar -
New Theme button - Files tab.


Filtyp

Välj den filtyp som du vill lägga till.

Hittade filer

Visar en lista över tillgängliga filer. Markera filerna som ska läggas till och klicka på Lägg till. Om du vill lägga till alla filerna i listan klickar du på Lägg till alla.

Sök filer

Leta rätt på den katalog som innehåller de filer du vill lägga till och klicka på OK.

Lägg till

Lägger till de markerade filerna i det aktuella temat.

Lägg till alla

Lägger till alla filer i listan i det aktuella temat.

Förhandsgranskning

Visar eller döljer förhandsgranskningen av den markerade filen.

Förhandsgranskningsfält

Visar en förhandsgranskning av den markerade filen.

Stötta oss!