Galleri

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Du kan visa innehållet i galleriet som ikoner, eller som små ikoner med information om namn och sökväg.

Om du vill zooma in eller zooma ut från ett objekt i gallriet dubbelklickar du på objektet, eller markerar objektet och trycker på mellanslag.

Så här använder du det här kommandot...


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Infoga objekt från galleriet

Kopiera grafik från galleriet

Adding Graphics to the Gallery

Lägga till en ny fil i galleriet

Om du vill lägga till en fil i galleriet högerklickar du på ett tema, väljer Egenskaper, klickar på fliken Filer och klickar på Lägg till. Du kan även klicka på ett objekt i det aktuella dokumentet och sedan dra det till fönstret Gallery.

Nytt tema

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

Om du vill använda följande kommandon högerklickar du på ett tema i galleriet:

Ta bort

Deletes the current selection. If multiple objects are selected, all will be deleted. In most cases, a confirmation question appears before objects are deleted.

Beroende på sammanhanget raderas objektet fysiskt från datamediet eller också tas det bara bort från visningen av objektet.

Om du väljer kommandot Radera i galleriet tas posten bort från visningen i Gallery. Själva filen kommer att vara orörd.

Byt namn

Gör att det går att byta namn på ett markerat objekt. När du har markerat Byt namn markeras namnet och ett nytt namn kan skrivas in direkt. Flytta markören till namnets början eller slut genom att använda piltangenterna och ta bort eller lägg till delar av namnet eller ge markören en ny position.

Uppdatera

Uppdaterar vyn i fönstret eller i det markerade objektet.

Egenskaper

Det här kommandot öppnar dialogrutan Egenskaper för (tema) för ett markerat tema i galleriet. Det finns följande flikar:

Allmänt

På fliken Allmänt visas det aktuella temats allmänna egenskaper.

Filer

Adds new files to the selected theme.

Lägg till...

Öppnar en undermeny i galleriet där du kan välja bland alternativen Kopia och Länk. När du har valt ett av alternativen kopieras det markerade objektet till det aktuella dokumentet eller så skapas en länk.

warning

Om du har markerat ett objekt i dokumentet ersätter en ny infogning det markerade objektet.


Förhandsgranskning

Det element som är markerat visas i galleriet i maximal storlek. Dubbelklicka på förhandsgranskningen för att återgå till normalvy i galleriet.

Stötta oss!