Formateringstecken

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Formatting Mark.


No-break space

Infogar ett mellanrum som innebär att angränsande tecken hålls samman vid radbrytningar.

Hårt bindestreck

Infogar ett bindestreck som innebär att angränsande tecken hålls samman vid radbrytningar.

Soft hyphen

Infogar ett osynligt bindestreck i ett ord, som visas och skapar en radbrytning om det blir det sista tecknet på en rad.

Narrow no-break space

Inserts a narrow version of the no-break space. The inserted character is Unicode U+202F.

Zero-width space

Inserts an invisible space within a word that indicates a word or line break opportunity, even though no space is shown. The inserted character, which has no width, is UnicodeU+200B.

Word joiner

Inserts an invisible space within a word to indicate that a line break is not allowed between the adjacent characters. The inserted character, which has no width, is Unicode U+2060.

tip

To see the Unicode value for a character prior to the cursor position, use as a toggle.


Vänster-till-höger-markering

Infogar en textriktningsmarkering som påverkar textriktningen på all text som följer efter markeringen. Tillgängligt när komplex textlayout (CTL) är aktiverad.

Höger-till-vänster-markering

Infogar en textriktningsmarkering som påverkar textriktningen på all text som följer efter markeringen. Tillgängligt när komplex textlayout (CTL) är aktiverad.

Stötta oss!