Formateringstecken

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Fast mellanrum

Infogar ett mellanrum som innebär att angränsande tecken hålls samman vid radbrytningar.

Hårt bindestreck

Infogar ett bindestreck som innebär att angränsande tecken hålls samman vid radbrytningar.

Soft hyphen

Infogar ett osynligt bindestreck i ett ord, som visas och skapar en radbrytning om det blir det sista tecknet på en rad.

Ihopskrivning mjuk brytning

Infogar ett osynligt mellanrum i ett ord, som infogar en radbrytning om det blir det sista tecknet på en rad. Tillgängligt när komplex textlayout (CTL) har aktiverats.

Word Joiner

Infogar ett osynligt mellanrum i ett ord som håller samman ordet i slutet av en rad. Tillgängligt när komplex textlayout (CTL) har aktiverats.

Vänster-till-höger-markering

Infogar en textriktningsmarkering som påverkar textriktningen på all text som följer efter markeringen. Tillgängligt när komplex textlayout (CTL) är aktiverad.

Höger-till-vänster-markering

Infogar en textriktningsmarkering som påverkar textriktningen på all text som följer efter markeringen. Tillgängligt när komplex textlayout (CTL) är aktiverad.

Stötta oss!