Uppdatera tillägg

Klicka på Uppdateringar... i dialogrutan Tillägg om du vill kontrollera om det finns uppdateringar för installerade tillägg. Om du endast vill kontrollera om det finns uppdateringar för markerade tillägg, högerklickar du på ett av tilläggen och klickar på Uppdatera.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Tools - Extension Manager, click Check for Updates button.


När du klickar på Uppdateringar.. eller väljer kommandot Uppdatera visas dialogrutan Uppdatera tillägg. Kontrollen av tillgängliga uppdateringar startar direkt.

En förloppsindikator visas medan uppdateringarna eftersökes. Vänta tills meddelanden visas i dialogrutan, eller klicka på Avbryt för att avbryta sökningen.

Om inga uppdateringar är tillgängliga så talar meddelandet i dialogrutan om det. Stäng sedan dialogrutan.

Om uppdateringar finns tillgängliga så kan de antingen installeras automatiskt eller manuellt:

Dialogrutan Uppdatering av tillägg kan visa poster som inte kan väljas. I sådana fall kan en automatisk uppdatering inte utföras.

När du klickar på Installera öppnas dialogrutan Hämtning och installation.

Alla tillägg som kan hämtas direkt är nu hämtade. Förloppet visas i dialogrutan Hämtning och installation. Om ett tillägg inte kan laddas ner visas ett meddelande. Arbetet pågår så länge tillägget hämtas.

Vissa tillägg kan vara markerade som "webbläsarbaserad uppdatering". Dessa tillägg kan inte hämtas av dialogrutan Tillägg. En webbläsare måste öppnas om du ska kunna hämta tilläggsuppdateringar från en viss webbsida. Denna sida kan fler åtgärder från användaren för att hämta tillägget. När du har hämtat tillägget måste du installera tillägget manuellt, till exempel genom att dubbelklicka på ikonen för tillägget.

För tillägg som är markerade som "webbläsarbaserad uppdatering", öppnas din webbläsare och en webbsida visas. Detta inträffar när du stänger dialogrutan och när du hämtat andra tilläggsuppdateringar. Om det inte finns några tillägg som kan hämtas omedelbart startas webbläsaren direkt.

När det sista tillägget har hämtats börjar installationen. Först tas alla installerade tillägg som en uppdatering kunde hämtas för bort. Sedan installeras de uppdaterade tilläggen. Om ett fel uppstår visas ett meddelande att installationen misslyckades, men arbetet fortsätter ändå.

Om alla uppdateringarna har bearbetats så visar dialogrutan Hämtning och installation att de är avslutade. Du kan avbryta nedladdningen och installationen genom att klicka på knappen Avbryt uppdateringen.

Visa samtliga uppdateringar

Om inget annat väljs så syns bara de tillgängliga tilläggen i dialogrutan. Välj Visa samtliga uppdateringar för att visa även övriga tillägg och felmeddelanden.

Stötta oss!