Digitala signaturer

Lägger till och tar bort digitala signaturer till dina dokument. Du kan också visa certifikat i den.

Så här använder du det här kommandot...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Om digitala signaturer

Lista

Visar digitala signaturer för det aktuella dokumentet.

Ikonen Signerad Ikon anger en giltig digital signatur, medan ikonen med ett utropstecken Ikon anger att signaturen är ogiltig.

Se även Digitala signaturer.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Visa certifikat

Öppnar dialogrutan Visa certifikat.

Signera dokument

Öppnar dialogrutan Välj certifikat.

Ta bort

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Stötta oss!